Phần 4: Điều chỉnh ước mơ

 GTHN - PHẦN 4:  ĐIỀU CHỈNH ƯỚC MƠ

phan-4-dieu-chinh-uoc-mo

“Thời khắc trưởng thành trong cuộc đời
mỗi con người là khi ước mơ được định hình và
chắp cánh bay cao. Vì vậy, bạn hãy
nhanh chóng nắm bắt ước mơ, chắp thêm
đôi cánh mới và sẵn sàng để ước mơ của bạn
trở thành hiện thực.”
- Khuyết danh  

Đăng nhận xét

0 Nhận xét