Danh ngôn về Khả năng

GTHN - Đừng để ý chí mình gầm lên khi năng lực của mình chỉ đủ sức thì thầm.

Don’t let your will roar when your power only whispers.

Thomas Fuller

~*~
Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.
Sooner or later, those who win are those who think they can.
Paul Tournier
~*~
Không ai biết mình có thể làm gì nếu không bắt tay làm.
No one knows what he can do till he tries.
Publilius Syrus
~*~
Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.
One may miss the mark by aiming too high as too low.
Thomas Fuller
~*~
Tôi chỉ là một, nhưng tôi vẫn là một. Tôi không thể làm mọi thứ, nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm tất cả, tôi sẽ không từ chối làm điều tôi có thể.
I am only one, but still I am one. I cannot do everything, but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do something that I can do.
Helen Keller


~*~
Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.
The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.
William Arthur Ward
~*~
Sự khác biệt giữa điều chúng ta làm và điều chúng ta có thể làm là đủ để giải quyết phần lớn những vấn đề của thế giới.
The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problem.
Mahatma Gandhi
~*~
Trừ phi một người đảm nhận nhiều hơn những gì mình có thể làm, anh ta sẽ không bao giờ làm được tất cả những gì mình có thể.
Unless a man undertakes more than he possibly can do, he will never do all he can do.
Henry Drummond
~*~
Bạn thân thiết của tôi, hãy loại bỏ “không thể” ra khỏi đầu.
My dear friend, clear your mind of can’t.
Samuel Johnson
~*~
Bất cứ bộ phận nào không thể thực hiện hết tiềm năng của mình, nó sẽ trở nên ốm yếu.
If any organism fails to fulfill its potentialities, it becomes sick.
William James
~*~
Tốt không phải là tốt nếu bạn có thể làm được tốt hơn.
Good is not good, where better is expected.
Thomas Fuller
~*~
Nếu bạn có thể đi, bạn cũng có thể chạy.
If you can walk, you can run.
Publilius Syrus
~*~
Ai cũng giữ được bánh lái khi biển lặng yên.
In tranquillo esse quisque gubernator potest.
Publilius Syrus
~*~
Chúng ta chỉ có thể rút ra lý lẽ từ hiện thực; chúng ta có thể đặt lý lẽ trên thực tế chứ không thể trên khả năng.
We can only reason from what is; we can reason on actualities, but not on possibilities.
Thomas Paine
~*~
Mọi thứ mở rộng quyền năng của con người, cho con người thấy mình có thể làm được điều mình nghĩ mình không thể, đều đáng giá.
Everything that enlarges the sphere of human powers, that shows man he can do what he thought he could not do, is valuable.
Samuel Johnson
~*~
Mọi thành quả lớn lao ban đầu đều tưởng chừng bất khả thi.
Every noble work is at first impossible.
Thomas Carlyle
~*~
Bất khả thi là một từ nằm trong từ điển.
Impossibility is a dictionary word.
Sri Chinmoy
~*~
Đôi khi việc phát hiện ra ta không thể làm gì quan trọng hơn phát hiện ra ta có thể làm gì.
Sometimes it is more important to discover what one cannot do, than what one can do.
Lâm Ngữ Đường
~*~
Tôi chỉ là một người; nhưng tôi vẫn là một người. Tôi không thể làm mọi thứ; nhưng tôi vẫn có thể làm gì đó; và bởi vì tôi không thể làm mọi thứ, tôi sẽ không từ chối làm điều gì đó mà tôi có thể làm.
I am only one; but still I am one. I cannot do everything; but still I can do something; and because I cannot do everything, I will not refuse to do the something that I can do.
Edward Everett Hale
DMCA.com Protection Status
Từ Khoá

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !