Chăm chỉ - Lười nhác

GTHN - Những câu nói nổi tiếng, những triết lý sâu sắc về sự chăm chỉ, lười nhác.


Sự lười nhác là chí tử đối với những kẻ tầm thường.

Idleness is fatal only to the mediocre.
Albert Camus

Viết là công việc nặng nhọc đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng Lười biếng. 

Writing is a dreadful labor, yet not so dreadful as Idleness.
Thomas Carlyle

Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười
Đây là thế giới để hành động, chứ không phải để nhăn nhó và lười nhác. 

This is a world of action, and not for moping and droning in.
Charles Dickens

Người đọc quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít sẽ rơi vào thói quen suy nghĩ lười biếng. 

Any man who reads too much and uses his own brain too little falls into lazy habits of thinking.
Albert Einstein

Một cuộc đời thoải mái và một cuộc đời lười biếng là hai chuyện khác nhau. Khi xuống mồ rồi sẽ tha hồ mà ngủ. 

A life of leisure and a life of laziness are two things. There will be sleeping enough in the grave.
Benjamin Franklin

Rắc rối nảy sinh từ lười biếng, và thiệt hại trầm trọng nảy sinh từ sự nhàn hạ không cần thiết. 

-Trouble springs from idleness, and grievous toil from needless ease.
Benjamin Franklin

Lúc nhàn nhã là lúc làm điều gì đó hữu ích. Sự nhàn nhã này người siêng năng sẽ đạt được còn kẻ lười biếng thì không bao giờ. 

Leisure is the time for doing something useful. This leisure the diligent person will obtain the lazy one never.
Benjamin Franklin
  
Những người lười biếng sẽ không bao giờ biết rằng chỉ trong sự lao động mới có sự nghỉ ngơi.
Khuyết danh

Những gã trai lười biếng thường thích gọi mình là những kẻ lãng mạn.
Khuyết danh
  
Lao động làm ta khuây khỏa được nỗi buồn, tiết kiệm được thời gian, chữa khỏi được bệnh lười biếng.
Khuyết danh

Sự lười biếng bước đi rất chậm để cái đói nghèo lúc nào cũng đuổi kịp.
Ngạn ngữ Mỹ

Kẻ lười là ông anh ruột của kẻ ăn xin.
Ngạn ngữ Pháp

Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng
Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai.
Ngạn ngữ Pháp

No – one gets an iron – clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But the backbone of success is usually found in old – fashioned, basic concepts like hard work, determination, good planning and perseverance.

- Không ai có được bảo đảm chắc chắn thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch cẩn thận và kiên trì.
MIA HAMM

Kẻ ăn bám là nửa người, người chăm chỉ là mười người.
TỤC NGỮ NGA

Người ta làm giàu bằng mồ hôi và nước mắt và hơn thế nữa bằng sự tiết kiệm.
NGẠN NGỮ THỔ NHĨ KỲ

Người nào không muốn cúi xuống vì một xu lẻ thì không đáng có một đồng.
TỤC NGỮ ANH

DMCA.com Protection Status
Từ Khoá

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !