Danh ngôn mục tiêu cuộc sống

 GTHN - Đây là những dòng status, danh ngôn và những câu nói hay đầy triết lý về những mục đích sống trong cuộc đời, hi vọng rằng các bạn sẽ thích. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng xem qua và suy ngẫm 111 dòng stt mục đích, danh ngôn mục đích và những câu nói hay về mục đích sống sau đây. Chúc các bạn vui vẻ bên những dòng danh ngôn và status hay về mục đích sống đầy ý nghĩa!

» Status và danh ngôn ý nghĩa về mục đích sống

1, Bạn phải biết mình muốn gì thì mới đạt được nó.
– You have to know what you want to get it.
Gertrude Stein

2, Mục đích của cuộc đời?
Đúng là câu hỏi ngu ngốc: Cuộc đời chính là mục đích!
– The Purpose of Life?
That’s a silly question: Life is the purpose!
Khuyết danh

3, Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.
– Today’s patience can transform yesterday’s discouragements into tomorrow’s discoveries. Today’s purposes can turn yesterday’s defeats into tomorrow’s determination.
William Arthur Ward

4, Sự tồn tại là cuộc mặc cả lạ lùng. Đời nợ chúng ta thì ít mà chúng ta thì nợ đời tất cả. Hạnh phúc thực sự duy nhất đến từ việc cống hiến hết bản thân vì một mục đích nào đó.
– Existence is a strange bargain. Life owes us little; we owe it everything. The only true happiness comes from squandering ourselves for a purpose.
William Cowper

5, Bạn bước vào thế giới này chẳng có gì, và mục đích cuộc đời chính là làm nên được điều gì đó từ hai bàn tay trắng.
– You come into the world with nothing, and the purpose of your life is to make something out of nothing.
Henry Louis Mencken

6, Nhiều người có ý tưởng sai lầm về điều sản sinh ra hạnh phúc đích thực. Nó không đạt được qua sự tự thỏa mãn mà qua sự trung thành với một mục đích đáng giá.
– Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose.
Helen Keller

7, Mục đích của người viết văn là giữ cho nền văn minh không tự hủy diệt.
– The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself.
Albert Camus

8, Bốn bước dẫn tới thành tựu: Lên kế hoạch có mục đích. Chuẩn bị chuyên tâm. Tiến hành tích cực. Theo đuổi bền bỉ.
– Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently.
William Arthur Ward

9, Rốt cuộc mục đích của cuộc đời chính là sống nó, trải nghiệm đến tận cùng, háo hức vươn ra và không bao giờ sợ hãi đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và phong phú hơn.
– The purpose of life, after all, is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experiences.
Eleanor Roosevelt

10, Tham vọng là nhiệt huyết có mục đích.
– Ambition is enthusiasm with a purpose.
Frank Tyger

11, Bận rộn không là không đủ. Kiến cũng bận rộn. Câu hỏi là: Chúng ta bận rộn vì cái gì?
– It is not enough to be busy. So are the ants. The question is: What are we busy about?
Henry David Thoreau

12, Hãy khắc mục đích vào bê tông và viết kế hoạch lên trên cát.
– Write your goals in concrete and your plans in sand.
Khuyết danh

13, Cảm giác có mục đích là động lực tốt nhất để sống. Khi bạn có lý do để sống, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy lý do từ bỏ cuộc đời.
– A sense of purpose is the best driving force to live. When you have a reason to live, you will never a reason to quit.
Khuyết danh

14, Bí quyết của thành công là không thay đổi mục đích
Tục ngữ Hàn Quốc

15, Không trải nghiệm nào là nguyên nhân của thành công hay thất bại. Chúng ta không chịu khổ từ cú sốc trải nghiệm, hay được gọi là chấn thương tinh thần – mà chúng ta tìm ở trải nghiệm đúng điều gì phù hợp với mục đích của mình.
– No experience is a cause of success or failure. We do not suffer from the shock of our experiences, so-called trauma – but we make out of them just what suits our purposes.
Alfred Adler

16, Thứ quan trọng nhất trên thế giới không phải là ta đang đứng ở đâu, mà là ta đang hướng về đâu.
– The greatest thing in this world is not so much where we are, but in what direction we are moving.
Oliver Wendell Holmes

17, Khó khăn càng gia tăng khi ta càng tới gần cái đích.
– Difficulties increase the nearer we get to the goal.
Johann Wolfgang von Goethe

18, Sau khi làm việc với những người đến từ mọi khía cạnh của cuộc sống, từ các bà mẹ toàn thời gian cho tới các CEO của những công ty lớn, tôi đã chắt lọc được nhiều chân lý chung về thành công. Có một bí mật mà tôi học được sẽ giúp bạn khá tốt để đạt được điều mình muốn: Hãy quyết định mình muốn gì.
– Working with people from all walks of life, from full-time moms to CEOs at large companies, I’ve distilled many universal truths about success. There’s a secret I’ve learned that works quite well at helping you to achieve what you want: Decide what you want.
Jack Canfield

19, Khi bạn thực sự có mục đích, con người, tài nguyên và cơ hội sẽ tự nhiên được hút về phía bạn.
– When you truly are on purpose, the people, resources, and opportunities you need naturally gravitate toward you.
Jack Canfield

20, Mỗi chúng ta đều được sinh ra với một mục đích cuộc đời. Việc tìm ra, nhận thức và trân trọng mục đích này có là là hành động quan trọng nhất mà những người thành đạt làm.
– Each of us is born with a life purpose. Identifying, acknowledging, and honoring this purpose is perhaps the most important action successful people take.
Jack Canfield

» Những câu nói hay về mục đích sống đầy triết lý

21, Có một phẩm chất mà người ta phải sở hữu để chiến thắng, và đó là tính xác định của mục đích, sự hiểu rõ mình muốn gì, và khao khát cháy bỏng để đạt được điều mình muốn.
– There is one quality which one must possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants, and a burning desire to possess it.
Napoleon Hill

22, Có hai ngày trọng đại nhất trong đời một con người – ngày ta được sinh ra, và ngày ta nhận ra lý do tại sao mình được sinh ra.
– There are two great days in a person’s life – the day we are born and the day we discover why.
William Barclay

23, Không gì có thể giúp bình tâm cho bằng một mục đích kiên định – ấy là điểm linh hồn tập trung con mắt trí tuệ.
– Nothing contributes so much to tranquilize the mind as a steady purpose–a point on which the soul may fix its intellectual eye.
Mary Shelley

24, Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân và mục đích, và nó phục vụ bạn.
– Everything happens for a reason and a purpose, and it serves you.
Tony Robbins

25, Mọi thứ được thúc đẩy bằng nỗi sợ cuối cùng sẽ đưa bạn vào con đường sai và dẫn bạn vào ngõ cụt; mọi thứ xuất phát từ mục đích, từ niềm vui, và từ sự yêu thương sẽ đưa bạn vào con đường tiến triển dẫn đến hạnh phúc lớn lao hơn.
– Anything that’s motivated from fear will ultimately take you down the wrong road and lead you in a cul de sac, anything motivated from purpose, from joy, and from love will take you on an evolutionary path to greater and greater happiness.
Jack Canfield

26, Không gì không đáng tin cậy hơn công chúng, không gì mờ mịt hơn mục đích của con người, không gì lừa gạt hơn cả hệ thống bầu cử.
– Nothing is more unreliable than the populace, nothing more obscure than human intentions, nothing more deceptive than the whole electoral system.
Marcus Tullius Cicero

27, Nếu bạn có thể chăm chú vào mục đích của mình và thực sự đi theo nó, đặt những mục tiêu khiến tầm nhìn của bạn thể hiện mục đích đó, thì cuộc sống sẽ trôi dễ dàng hơn nhiều.
– If you can tune into your purpose and really align with it, setting goals so that your vision is an expression of that purpose, then life flows much more easily.
Jack Canfield

28, Con tàu rất an toàn khi neo đậu tại cảng nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó.
Khuyết danh

29, Hãy vì mục đích lý tưởng mà tìm ra phương pháp, đừng tìm cách biện minh cho sai lầm của mình.
Khuyết danh

30, Hãy dừng bước để chắc chắn mọi điều bạn đang làm lúc này thực sự là điều sẽ khiến bạn hạnh phúc. Bạn không thể chỉ sống vì một vài mục tiêu nào đó trong tương lai và để nó trở thành tất cả. Bởi đó là điều một số người làm. Họ bước lên con đường và có vô số tấm biển nói, ‘Đường này. Đường đó.’ Nhưng sẽ ra sao nếu bạn tới nơi, bạn đạt được đúng những điều mình muốn, cũng như họ, chỉ có điều tất cả những gì không ổn thì vẫn không ổn. Nếu thế thì sao?
– Stop and make sure that everything you are doing right now is really what makes you happy. You can’t just live for some goal in the future and have that be everything … have that be it. Because that is what some people do. They get on this road and there are all these signs saying, ‘This way. That way.’ But what if you get there, you get exactly what you wanted, like some people do, except all the things that were wrong, are still wrong. Then what?
Khuyết danh

31, Khi không có mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức lạ lùng với những việc tủn mủn thường ngày cho tới khi cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ cho chúng.
– In the absence of clearly-defined goals, we become strangely loyal to performing daily trivia until ultimately we become enslaved by it.
Robert A Heinlein

32, Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn có động lực, đặt mục tiêu và theo đuổi chúng không gì ngăn cản được.
– Life takes on meaning when you become motivated, set goals and charge after them in an unstoppable manner.
Les Brown

33, Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.
– All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.
Brian Tracy

34, Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.
– The person who has the will to undergo all labor may win any goal.
Menander

35, Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên.
– If you set goals and go after them with all the determination you can muster, your gifts will take you places that will amaze you.
Les Brown

36, Hãy hiểu điều mình muốn làm, giữ vững ý nghĩ đó trong đầu, và hàng ngày hãy làm điều cần làm, và mỗi hoàng hôn, bạn sẽ thấy mình tới gần mục tiêu hơn.
– Know what you want to do, hold the thought firmly, and do every day what should be done, and every sunset will see you that much nearer to your goal.
Elbert Hubbard

37, Bạn từ đâu tới không quan trọng. Tất cả những gì quan trọng là bạn đang đi đâu.
– It doesn’t matter where you are coming from. All that matters is where you are going.
Brian Tracy

38, Mục tiêu cho phép bạn điều khiển hướng đi của thay đổi theo chiều có lợi cho mình.
– Goals allow you to control the direction of change in your favor.
Brian Tracy

39, Bạn không thể mong đạt được những mục tiêu mới hay vượt qua hoàn cảnh hiện tại nếu bạn không thay đổi.
– You cannot expect to achieve new goals or move beyond your present circumstances unless you change.
Les Brown

40, Tri thức trở thành tàn ác nếu mục tiêu không có đạo đức.
– Knowledge becomes evil if the aim be not virtuous.
Plato

» Châm ngôn hay về mục tiêu sống rất đáng để suy ngẫm

41, Nhìn về lâu dài, con người chỉ trúng đích những gì mình nhắm tới. Vì vậy tốt nhất anh ta nên nhắm cao.
– In the long run, men hit only what they aim at. Therefore, they had better aim at something high.
Henry David Thoreau

42, Phải nhắm trên hồng tâm để trúng hồng tâm.
– We aim above the mark to hit the mark.
Ralph Waldo Emerson

43, Nếu điều bạn đang làm không đưa bạn đi về phía mục tiêu của bạn, thì nó đang đưa bạn xa rời khỏi mục tiêu.
– If what you are doing is not moving you towards your goals, then it’s moving you away from your goals.
Brian Tracy

44, Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.
– One may miss the mark by aiming too high as too low.
Thomas Fuller

45, Đừng để mục tiêu của bạn là đạt được gì đó, mà là trở thành ai đó.
– Do not let it be your aim to be something, but to be someone.
Victor Hugo

46, Cuộc sống chỉ có giá trị khi nó thứ gì đó đáng giá làm mục tiêu.
– Life has a value only when it has something valuable as its object.
Hegel

47, Khi đạt được mục tiêu, hãy lập mục tiêu mới. Đó là cách bạn tiến bộ và trở thành người mạnh mẽ hơn.
– As you reach your goals, set new ones. That is how you grow and become a more powerful person.
Les Brown

48, Vẫn hợp lý khi chúng ta giữ sự hoàn hảo trong tầm mắt để luôn luôn hướng tới nó, cho dù chúng ta biết nó không bao giờ có thể chạm đến.
– It is reasonable to have perfection in our eye that we may always advance toward it, though we know it can never be reached.
Samuel Johnson

49, Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.
– Happiness is not a goal; it is a by-product.
Eleanor Roosevelt

50, Ngẫm lại mục tiêu của mình hai lần mỗi ngày để có thể tập trung vào theo đuổi nó.
– Review your goals twice every day in order to be focused on achieving them.
Les Brown

51, Người không có mục tiêu cũng giống như con tàu không có bánh lái.
– A man without a goal is like a ship without a rudder.
Thomas Carlyle

52, Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành tựu.
– Discipline is the bridge between goals and accomplishment.
Jim Rohn

53, Nhiều người đi câu cả cuộc đời mà không biết cái mình nhắm đến không phải là cá.
– Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.
Henry David Thoreau

54, Mục tiêu là bản đồ dẫn đường và cho bạn thấy điều gì là có thể trong đời.
– Your goals are the road maps that guide you and show you what is possible for your life.
Les Brown

55, Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm cho mình là chọn một mục tiêu quan trọng với bản thân.
– One of the most essential things you need to do for yourself is to choose a goal that is important to you.
Les Brown

56, Hãy để ý xem bạn đang đi đâu, vì nếu không có ý nghĩa, bạn có thể sẽ chẳng tới được đâu.
– Pay attention to where you are going because without meaning you might get nowhere.
A. A. Milne

57, Mục tiêu giúp bạn biến năng lượng thành hành động.
– Goals help you channel your energy into action.
Les Brown

58, Điều bạn có khi đạt được mục tiêu cũng quan trọng như điều bạn trở thành khi đạt được mục tiêu.
– What you get by achieving your goals is to as important as what you become by achieving your goals.
Henry David Thoreau

59, Người ta không lười biếng. Chỉ đơn giản là họ có mục tiêu thấp kém – hay nói cách khác, mục tiêu không truyền cảm hứng cho họ.
– People are not lazy. They simply have impotent goals – that is, goals that do not inspire them.
Tony Robbins

60, Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.
– Set your target and keep trying until you reach it.
Napoleon Hill

» Những câu nói hay về mục tiêu sống bằng tiếng Anh

61, Ai cũng có thể thực hiện phép màu, ai cũng có thể chạm đến mục tiêu, nếu anh ta có thể nghĩ, nếu anh ta có thể chờ đợi, nếu anh ta có thể kiên trì.
– Everyone can perform magic, everyone can reach his goals, if he is able to think, if he is able to wait, if he is able to fast.
Hermann Hesse

62, Bạn phải có những mục tiêu dài hạn để giúp mình không nản lòng trước những thất bại ngắn hạn.
– You must have long range goals to keep you from being frustrated by short range failures.
Charles Noble

63, Có nhà đẹp mà làm gì chứ, nếu bạn không có một hành tinh kha khá để đặt nó lên?
– What’s the use of a fine house if you haven’t got a tolerable planet to put it on?
Henry David Thoreau

64, Ngày hôm nay tôi phải sống thế nào để tạo ra ngày mai mà tôi quyết tâm hướng đến?
– How am I going to live today in order to create the tomorrow I’m committed to?
Tony Robbins

65, Đầu tiên, có một lý tưởng rõ ràng, xác định và thiết thực. Thứ hai, có những tiềm lực cần thiết để đạt được mục tiêu; tri thức, tiền bạc, vật chất, và phương pháp. Thứ ba, hướng tất cả tiềm lực vào mục tiêu đó.
– First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end.
Aristotle

66, Cảm giác trống rỗng là một triệu chứng cho thấy bạn đang sống không sáng tạo. Hoặc bạn không có mục tiêu đủ quan trọng cho mình, hoặc bạn đang không sử dụng tài năng và nỗ lực trong cuộc đấu tranh vươn tới mục tiêu quan trọng.
– Emptiness is a symptom that you are not living creatively. You either have no goal that is important enough to you, or you are not using your talents and efforts in a striving toward an important goal.
Maxwell Maltz

67, Những điều tốt đẹp không đến với những người ngu ngốc chờ đợi, mà chỉ đển với những người theo đuổi mục tiêu và ước mơ của mình.
Weibo – Dịch: Thương Thương Đặng

68, Trí tưởng tượng đặt ra hình ảnh mục tiêu mà cơ chế tự động của chúng ta hướng tới. Chúng ta hành động, hay không hành động, không phải vì ý chí như mọi người hay tưởng, mà bởi trí tưởng tượng.
– For imagination sets the goal picture which our automatic mechanism works on. We act, or fail to act, not because of will, as is so commonly believed, but because of imagination.
Maxwell Maltz

69, Người nói rằng cuộc sống không đáng giá thực ra đang nói rằng bản thân họ không có mục tiêu cá nhân nào đáng giá…
– People who say that life is not worthwhile are really saying that they themselves have no personal goals which are worthwhile…
Maxwell Maltz

70, Chúng ta được tạo ra để chinh phục môi trường, giải quyết rắc rối, đạt được mục tiêu, và chúng ta không tìm được sự thỏa mãn thực sự hay hạnh phúc trong đời nếu không có trở ngại để chinh phục và mục tiêu để vươn tới.
– We are built to conquer environment, solve problems, achieve goals, and we find no real satisfaction or happiness in life without obstacles to conquer and goals to achieve.
Maxwell Maltz

71, Con người luôn nhận được ít hơn những gì mình đòi hỏi trong đời.
– Man always gets less than he demands from life.
Jack London

72, Điểm khởi đầu cho thành công lớn trong đời bạn bắt đầu khi bạn bắt buộc bản thân chỉ nghĩ và nói về điều bạn muốn và nhất quyết không nghĩ và nói về bất kỳ điều gì bạn không muốn.
– The starting point of great success in your life begins, in the simplest terms, when you discipline yourself to think and talk about only the things you want and refuse to think and talk about anything you don’t want.
Brian Tracy

73, Chúng ta sinh ra trên trái đất này bằng hai bàn tay không. Nhưng mục tiêu của đời người là phải làm được một cái gì đó cho cuộc đời.
Danh ngôn tiếng Hàn

74, Điều bạn có được khi chạm tay vào mục tiêu không quan trọng bằng điều bạn trở thành khi chạm tay vào mục tiêu.
– What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.
Johann Wolfgang von Goethe

75, Cho dù chúng ta là ai, chúng ta cũng phải có mục tiêu hàng ngày trong cuộc sống,dù lớn hay nhỏ, để khiến mỗi ngày trở nên có ý nghĩa.
– We, whoever we are, must have a daily goal in our lives, no matter how small or great, to make that day mean something.
Maxwell Maltz

76, Tất cả đều ở trong tâm trí. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Biết bạn muốn gì là bước đầu tiên để tiến tới nó.
– Everything’s in the mind. That’s where it all starts. Knowing what you want is the first step toward getting it.
Mae West

77, Con người là loài động vật tìm kiếm mục tiêu. Cuộc đời anh ta chỉ có ý nghĩa nếu anh ta vươn ra hướng đến những mục tiêu của mình.
– Man is a goal-seeking animal. His life only has meaning if he is reaching out and striving for his goals.
Aristotle

78, Đặt mục tiêu là bước đầu tiên để biến điều vô hình thành hữu hình.
– Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.
Tony Robbins

79, Mục tiêu không phải thứ đáng giá. Thứ đáng giá là trở thành con người có thể đạt được mục tiêu đó.
– It’s not about the goal. It’s about growing to become the person that can accomplish that goal.
Tony Robbins

80, Đây là thời gian tuyệt vời để sống. Chưa bao giờ có nhiều khả năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được nhiều mục tiêu hơn ngày hôm nay.
– This is a wonderful time to be alive. There have never been more possibilities and opportunities for you to achieve more of your goals than exist today.
Brian Tracy

» Danh ngôn hay và ý nghĩa về những mục tiêu trong cuộc đời

81, Trở ngại là thứ mà người ta thấy khi mắt nhìn chệch khỏi mục tiêu.
– Obstacles are things a person sees when he takes his eyes off his goal.
E. Joseph Cossman

82, Hãy tập trung vào nơi bạn muốn đến, chứ không phải điều bạn sợ.
– Focus on where you want to go, not on what you fear.
Tony Robbins

83, Mục tiêu là giấc mơ có hạn cuối.
– A goal is a dream with a deadline.
Napoleon Hill

84, Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để đạt được mục tiêu là đảm bảo rằng ngay khi bạn đặt mục tiêu, bạn bắt đầu tạo ra sức đẩy. Những quy luật quan trọng nhất từng giúp tôi đạt được mục tiêu là những quy luật tôi học được từ một người rất thành công. Ông dạy tôi đầu tiên viết xuống mục tiêu, rồi không bao giờ rời khỏi việc đặt mục tiêu ấy chừng nào còn chưa có một hành động tích cực nào đó hướng về việc đạt được nó.
– The most important thing you can do to achieve your goals is to make sure that as soon as you set them, you immediately begin to create momentum. The most important rules that I ever adopted to help me in achieving my goals were those I learned from a very successful man who taught me to first write down the goal, and then to never leave the site of setting a goal without first taking some form of positive action toward its attainment.
Tony Robbins

85, Người có mục tiêu rõ ràng và được viết ra có thể tựu thành trong thời gian ngắn nhiều hơn nhiều người không có chúng có thể tưởng tượng ra được.
– People with clear, written goals, accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine.
Brian Tracy

86, Đừng đầu hàng lý lẽ ngụy biện. Hãy quay lại sửa chữa sai lầm và hình thành những thói quen sẽ khiến mục tiêu của bạn có thể đạt được.
– Don’t succumb to excuses. Go back to the job of making the corrections and forming the habits that will make your goal possible.
Vince Lombardi

87, Cam kết mục tiêu ra giấy làm tăng khả năng đạt được chúng lên một nghìn phần trăm.
– Committing your goals to paper increases the likelihood of your achieving them by one thousand percent.
Brian Tracy

88, Mục tiêu giống như nam châm. Chúng sẽ hấp dẫn những thứ khiến chúng trở thành hiện thực.
– Goals are like magnets. They’ll attract the things that make them come true.
Tony Robbins

89, Bạn không thể nhắm trúng mục tiêu nếu bạn không biết nó là gì.
– You can’t hit a target if you don’t know what it is.
Tony Robbins

90, Mục tiêu cho chúng ta phương hướng. Chúng tạo nên một lực lượng hùng mạnh ở cả mức phổ quát, ý thức và tiềm thức.
– Goals give us direction. They put a powerful force into play on a universal, conscious, and subconscious level. Goals give our life direction.
Melody Beattie

91, Năm mới ở trước chúng ta, giống như một chương trong cuốn sách, chờ đợi được viết. Chúng ta có thể giúp viết nó bằng cách lập ra các mục tiêu.
– The new year stands before us, like a chapter in a book, waiting to be written. We can help write that story by setting goals
Melody Beattie

92, Mục tiêu là phương tiên, không phải mục đích tối thượng của cuộc đời. Chúng chỉ đơn giản là công cụ để tập trung sự chú ý và thúc đẩy ta đi về một hướng. Lý do duy nhất khiến ta dụng tâm theo đuổi mục tiêu là để khiến ta mở mang và phát triển. Chỉ đơn thuần đạt được mục tiêu sẽ không bao giờ khiến ta hạnh phúc về mặt lâu dài; con người bạn đã trở thành sau khi vượt qua trở ngại cần thiết để đạt được mục tiêu, mới là điều cho bạn cảm giác thỏa nguyện sâu sắc và dài lâu nhất.
– Goals are a means to an end, not the ultimate purpose of our lives. They are simply a tool to concentrate our focus and move us in a direction. The only reason we really pursue goals is to cause ourselves to expand and grow. Achieving goals by themselves will never make us happy in the long term; it’s who you become, as you overcome the obstacles necessary to achieve your goals, that can give you the deepest and most long-lasting sense of fulfillment.
Tony Robbins

93, Trọng tâm của các hoạt động của chúng ta là đi tìm mục tiêu.
– It is in the very heart of our activity that we search for our goal.
Rabindranath Tagore

94, Hãy quyết định điều mình muốn, viết nó xuống, thường xuyên xem lại nó, và mỗi ngày lại làm điều gì đó giúp bạn tiến gần với những mục tiêu trên.
– Decide what it is you want, write it down, review it constantly, and each day do something that moves you toward those goals.
Jack Canfield

95, Những mục tiêu mơ hồ đem đến những kết quả mơ hồ.
– Vague goals produce vague results.
Jack Canfield

96, Hãy tiến bước. Đừng dừng lại, đừng nấn ná trong cuộc hành trình của mình, mà phấn đấu tiến về mục tiêu phía trước.
– Press forward. Do not stop, do not linger in your journey, but strive for the mark set before you.
George Whitefield

97, Nếu bạn dạy con cái cảm thấy rằng chúng có thể đạt được bất kỳ mục tiêu hay nhiệm vụ nào chúng quyết tâm, bạn sẽ là một bậc phụ huynh thành công và bạn đã cho con cái lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
– If you raise your children to feel that they can accomplish any goal or task they decide upon, you will have succeeded as a parent and you will have given your children the greatest of all blessings.
Brian Tracy

98, Hãy hành động! Một bước vận động sẽ đưa bạn tới gần mục tiêu hơn một dặm ý định.
– Take action! An inch of movement will bring you closer to your goals than a mile of intention.
Steve Maraboli

99, Tất cả mục tiêu đều có thể đạt được nếu bạn chia chúng thành đủ các phần nhỏ hơn.
– Any goal can be achieved if you break it down into enough small parts.
Brian Tracy

100, Mục tiêu của bạn càng lớn và càng rõ ràng, bạn càng phấn khích về việc đạt được nó. Bạn càng nghĩ nhiều về mục tiêu, động lực và khát khao nội tâm để đạt được nó lại càng lớn.
– Goals are the fuel in the furnace of achievement. The bigger your goals and the clearer they are, the more excited you become about achieving them. The more you think about your goals, the greater becomes your inner drive and desire to accomplish them. Mục tiêu là xăng dầu trong chiếc lò thành tựu.
Brian Tracy

101, Nếu bạn có thể chăm chú vào mục đích của mình và thực sự đi theo nó, đặt những mục tiêu khiến tầm nhìn của bạn thể hiện mục đích đó, thì cuộc sống sẽ trôi dễ dàng hơn nhiều.
– If you can tune into your purpose and really align with it, setting goals so that your vision is an expression of that purpose, then life flows much more easily.
Jack Canfield

102, Thành công về tài chính và thành công cá nhân không phải lúc nào cũng đi cùng nhau. Bạn muốn giành được $1,000,000 hay bạn muốn đạt được mọi mục tiêu mình đã đặt ra?
– Financial success and personal success do not always go hand in hand. Would you rather win $1,000,000 or accomplish every goal you ever set?
Jack Canfield

103, Có một nguyên tắc chung rằng bạn sẽ có được nhiều hơn thứ mà bạn mạnh mẽ suy nghĩ, nói và cảm nhận về nó.
– It’s a universal principle that you get more of what you think about, talk about, and feel strongly about.
Jack Canfield

104, Bằng việc bỏ thời gian để ngừng bước và trân trọng con người bạn và điều bạn đã đạt được – và có lẽ học hỏi qua một vài sai lầm, vấp ngã và mất mát – bạn thực sự có thể cải thiện mọi thứ về mình. Tự nhận thức và tự trân trọng bản thân là điều cho bạn sự thấu hiểu và nhận thức bản thân để tiến lên những mục tiêu và thành tựu cao hơn.
– By taking the time to stop and appreciate who you are and what you’ve achieved – and perhaps learned through a few mistakes, stumbles and losses – you actually can enhance everything about you. Self-acknowledgment and appreciation are what give you the insights and awareness to move forward toward higher goals and accomplishments.
Jack Canfield

105, Nếu một đội ngũ muốn đạt được tiềm năng của mình, mỗi thành viên phải sẵn sàng đặt những mục tiêu cá nhân sau sự tốt đẹp của đội ngũ.
– If a team is to reach its potential, each player must be willing to subordinate his personal goals to the good of the team.
Bud Wilkinson

106, Hãy viết lên giấy chi tiết các mục tiêu của mình, và đọc danh sách mục tiêu hàng ngày. Một số mục tiêu có thể bao gồm những mục tiêu ngắn hơn. Như giảm nhiều cân chẳng hạn, cần bao gồm những mục tiêu nhỏ, như giảm được 4.5 kg.
– Write your goals down in detail and read your list of goals every day. Some goals may entail a list of shorter goals. Losing a lot of weight, for example, should include mini-goals, such as 10-pound milestones. This will keep your subconscious mind focused on what you want step by step.
Jack Canfield

107, Trái tim con người mong manh và nhạy cảm đến mức nó luôn cần sự khuyến khích rõ ràng để ngăn cản nó sao lãng hoạt động. Trái tim con người khỏe khoắn và kiên cường đến nỗi một khi được khuyến khích, nó đập với nhịp đập đều đặn vững vàng.
– The human heart is so delicate and sensitive that it always needs some tangible encouragement to prevent it from faltering in its labor. The human heart is so robust, so tough, that once encouraged it beats its rhythm with a loud unswerving insistency.
Maya Angelou

108, Người không có mục tiêu, làm thuê cho người có mục tiêu.
– People who don’t have goals, work for people who do.
Jack Canfield

109, Tìm ra mục đích sống của bạn là bước quan trọng đầu tiên để sống một cuộc sống không giới hạn.
Nick Vujicic

110, Tôi nghĩ lập mục tiêu là rất quan trọng; có hạn cuối cho bản thân – bao nhiêu vào khi nào? Có quá nhiều người có những giấc mơ lớn lao, muốn xây ngôi nhà lớn trên đại dương. Nhưng chừng nào ta còn chưa đề cập tới là đại dương nào, to bao nhiêu, vào ngày nào, ý thức của ta không biết phải làm gì với thông tin đó. Kỳ vọng tích cực, thái độ tích cực, niềm tin rằng giấc mơ của mình là khả thi, những điều này cũng sẽ có ích.
– I think setting goals is critical; having deadlines for ourselves- how much by when? Too many people have these big dreams where they want to have a big house on the ocean. But until we say what ocean, how big, what day, our conscience doesn’t know what to do with that information. A positive expectancy, a positive attitude, a belief that your dream is possible is also helpful.
Jack Canfield

111, Tư thế của người trẻ tuổi khi nỗ lực hướng về một mục tiêu nào đó, là tư thế mạnh mẽ nhất, mới mẻ nhất, tươi đẹp nhất. Trên thế giới không tìm được điều gì đẹp đẽ hơn đấu tranh gian khổ của tuổi trẻ.
Khuyết danh

Và vừa rồi là 111 dòng status, danh ngôn, triết lý hay nhất về mục tiêu sống và những mục đích của cuộc đời mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn. Hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những câu nói hay về mục đích và mục tiêu này. Cuộc sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa và có giá trị khi có một mục đích để theo đuổi, hãy sớm tìm ra một mục đích cho cuộc đời mình và đặt ra những mục tiêu để theo đuổi nó các bạn nhé! Đừng quên cất giữ thật kĩ những dòng danh ngôn và những câu nói hay đầy ý nghĩa này trong cuộc đời mình, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những hành trình sau này của bạn!

DMCA.com Protection Status
Từ Khoá

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !