STT giá trị bản thân

GTHN - Frank Tyger đã từng nói: “tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn”. Thật vậy, khi bạn thực hiện một điều gì đó và nó có thành công hay không, cuộc sống của bạn ra sao, ngày mai của bạn sẽ như thế nào,… tất cả đều phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Và mỗi chúng ta đều có một lợi thế và sức mạnh riêng, đừng bao giờ coi thường cũng như đánh giá thấp chính bản thân mình, đó có lẽ là điều tồi tệ nhất. Và đây là những dòng status về bản thân, danh ngôn hay về bản thân tôi đã sưu tầm và tổng hợp cho các bạn tiện xem, những status bản thân này sẽ giúp bạn nhận ra giá trị bản thân và yêu thương, trân trọng chính mình hơn, nó cũng khơi dậy ý chí và sức mạnh của bản thân để tăng thêm động lực giúp bạn thực hiện một điều gì đó. Chúc các bạn vui vẻ bên những dòng stt giá trị bản thân và danh ngôn hay về bản thân!

stt-gia-tri-ban-than

» Status bản thân & danh ngôn hay về giá trị của bản thân

1, Người biết yêu bản thân mình không có đối thủ.
– He who falls in love with himself will have no rivals.
Benjamin Franklin

2, Bệnh nhân nào cũng đem theo bên trong người thầy thuốc của chính bản thân mình.
– Every patient carries her or his own doctor inside.
Albert Schweitzer

3, Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
– Our passions are ourselves.
Anatole France

4, Người sáng tác chính bản thân mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn sách.
– He that composes himself is wiser than he that composes a book.
Benjamin Franklin

5, Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.
– There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.
Henry David Thoreau

6, Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.
– The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance.
Benjamin Franklin

7, Điều tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở trong bản thân tôi.
– What I am looking for is not out there, it is in me.
Helen Keller

8, Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn!
– You don’t need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!
John Lennon

9, Chúa giúp người biết tự giúp mình.
– God helps those who help themselves.
Benjamin Franklin

10, Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.
– Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not.
Henri Frederic Amiel

stt-gia-tri-ban-than

» Status tự yêu bản thân mình hay và ý nghĩa nhất

11, Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.
– Always dream and shoot higher than you know you can do. Don’t bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself.
William Faulkner

12, Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại – là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.
– At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures – be what he is. And, above all, accept these things.
Albert Camus

13, Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu chúng ta biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.
– I believe that life is a journey, often difficult and sometimes incredibly cruel, but we are well equipped for it if only we tap into our talents and gifts and allow them to blossom.
Les Brown

14, Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
– It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.
Agnes Repplier

15, Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.
– No one can make you feel inferior without your consent.
Eleanor Roosevelt

16, Thành công và hạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.
– Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.
Helen Keller

17, Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.
– Your future depends on many things, but mostly on you.
Frank Tyger

18, Chiến thắng bản thân là chiến thắng tốt và cao quý nhất; bị đánh bại bởi bản tính của mình là thất bại tồi tệ và nhục nhã nhất.
Plato

19, Nỗi đau khổ sâu sắc nhất là nhận ra ta chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra tất cả những bất hạnh của ta.
Sophocles

20, Hãy đọc bản thân thay vì đọc sách. Chân lý không nằm bên ngoài, đó chỉ là trí nhớ, không phải trí tuệ. Trí nhớ mà không có trí tuệ giống như cái phích nước rỗng – nếu bạn không đổ đầy nó, nó vô dụng.
Ajahn Chah

stt-gia-tri-ban-than

» Status hay giúp bạn nhận ra giá trị và sức mạnh của bản thân

21, Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.
– The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
Victor Hugo

22, Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.
– You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.
Brian Tracy

23, Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.
– I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.
Khuyết danh

24, Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.
– To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.
Ralph Waldo Emerson

25, Con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì, anh sẽ trở thành cái đó.
– A man is but the product of his thoughts what he thinks, he becomes.
Mahatma Gandhi

26, Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực.
– Never say anything about yourself you do not want to come true.
Brian Tracy

27, Bạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc trong một căn phòng.
– You can get help from teachers, but you are going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a room.
Dr Seuss

28, Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến.
– Be a friend to thyself, and others will be so too.
Thomas Fuller

29, Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.
– There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves.
William Arthur Ward

30, Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống.
– So long as a person is capable of self-renewal they are a living being.
Henri Frederic Amiel

stt-gia-tri-ban-than

» Những câu nói hay về bản thân: hãy sống là chính mình

31, Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.
– As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves.
Mahatma Gandhi

32, Hãy nghĩ về … thế giới bạn mang trong bản thân mình.
– Think… of the world you carry within you.
Rainer Maria Rilke

33, Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.
– I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.
Aldous Huxley

34, Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương, và tự thấu hiểu bản thân.
– There are three things extremely hard: steel, a diamond, and to know one’s self.
Benjamin Franklin

35, Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.
– Be who you are and say what you mean. Because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind.
Dr Seuss

36, Hãy quan sát tất cả mọi người, bản thân mình nhiều nhất.
– Observe all men, thyself most.
Benjamin Franklin

37, Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới bắt đầu hiểu bản thân mình.
– Not until we are lost do we begin to understand ourselves.
Henry David Thoreau

38, Hãy làm điều không ai khác có thể làm cho bạn. Bỏ qua mọi điều khác.
– Do what nobody else can do for you. Omit to do anything else.
Henry David Thoreau

39, Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình… ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.
– He who asks of life nothing but the improvement of his own nature… is less liable than anyone else to miss and waste life.
Henri Frederic Amiel

40, Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa.
Khuyết danh

stt-gia-tri-ban-than

» Status ý nghĩa giúp bạn biết cách yêu thương & trân trọng bản thân mình hơn

41, Chỉ qua niềm vui và đau khổ mà con người thấu hiểu bản thân và vận mệnh của mình. Người ta học được cần phải làm gì và cần phải tránh gì.
– Only by joy and sorrow does a person know anything about themselves and their destiny. They learn what to do and what to avoid.
Johann Wolfgang von Goethe

42, Tôi không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai. Điều thú vị chính trong cuộc sống và trong công việc là trở thành con người khác với khởi điểm của ta.
– I don’t feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning.
Michel Foucault

43, Sự đua tranh nằm trong chính chúng ta. Tôi cố gắng tốt hơn có thể. Tôi chiến đấu với chính mình, không phải chống lại người khác.
– The rivalry is with ourself. I try to be better than is possible. I fight against myself, not against the other.
Luciano Pavarotti

44, Điều ta nghĩ về bản thân quyết định số phận ta.
– It is what a man thinks of himself that really determines his fate.
Henry David Thoreau

45, Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là bạn quá để tâm tới chuyện đó.
Chia tay không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hồi ức.
Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hy vọng.
Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn, vĩnh viễn chỉ có bản thân bạn mà thôi.
Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai.
Weibo – Dịch: Hòa Hỏa

46, Ai cũng nghĩ con người là phàm tục, trừ chính mình.
– All men think all men mortal, but themselves.
Edward Young

47, Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với chính bản thân.
– We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves.
Henri Frederic Amiel

48, Chúng ta đều có thể tìm được người dẫn đường tốt hơn bất cứ ai trong bản thân mình, nếu chúng ta chịu nghe theo nó.
– We have all a better guide in ourselves, if we would attend to it, than any other person can be.
Jane Austen

49, Cuộc đời tựa như viên đá mài, chính bạn và chỉ bạn là người quyết định viên đá ấy mài bạn chẳng còn gì hay làm bạn sáng bóng.
– Life is a grindstone, and whether it grinds you down or polishes you up is for you and you alone to decide.
Cavett Robert

50, Không gì có thể mang cho bạn sự yên bình trừ chính bản thân bạn.
– Nothing can bring you peace but yourself.
Dale Carnegie

stt-gia-tri-ban-than

51, Hầu hết con người chủ quan về bản thân mình và khách quan về tất cả những người khác, đôi khi khách quan tới kinh hãi – nhưng việc đúng là khách quan về bản thân mình và chủ quan về tất cả những người khác.
Most people are subjective toward themselves and objective toward all others, frightfully objective sometimes–but the task is precisely to be objective toward oneself and subjective toward all others.
Soren Kierkegaard

52, Người ta thường nghĩ rằng thế giới, môi trường, các mối quan hệ ngoại thân là những điều đứng chắn trên đường họ đi tới sự phát đạt… nhưng tới cuối cùng thì luôn luôn là chính bản thân đứng chắn đường mình.
People generally think that it is the world, the environment, external relationships, which stand in one’s way, in the way of ones’ good fortune… and at bottom it is always man himself that stands in his own way.
Soren Kierkegaard

Và vừa rồi là những dòng status bản thân, danh ngôn hay về bản thân mà tôi muốn gửi đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những dòng status bản thân rất hay và ý nghĩa này. Cũng mong rằng qua những dòng status vừa qua các bạn sẽ nhận ra nhiều hơn về giá trị và sức mạnh của bản thân mình, để từ đó biết trân trọng và yêu thương, đối xử tốt với chính bản thân mình hơn!

DMCA.com Protection Status
Từ Khoá

#buttons=(Chấp nhận !) #days=(20)

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu thêm
Accept !